Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy

Bądź na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie i orzecznictwie.

Zapisz się do newslettera KSP

AKTUALNOŚCI PRAWNE

Luty 2018
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

Już 15 marca bieżącego roku w wyniku przeprowadzanej reformy prawa gospodarczego wejdzie w życie część zmian wynikających z nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dotyczą one stworzenia systemu teleinformatycznego, za pomocą którego będzie możliwa rejestracja podmiotów gospodarczych, składanie wniosków o wpis, czy też uzyskiwanie informacji rejestrowych. Omawiane zmiany mają na celu usprawnienie kontaktu z sądami rejestrowymi poprzez informatyzację procesu komunikacji.

 

Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej

 

Ustawa wprowadza obowiązek składania sprawozdań finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od 15 marca do 30 września 2018 r. sporządzana ma być elektroniczna kopia (skan) dokumentów pierwotnie przygotowanych w formie pisemnej. Skany mają być podpisana ręcznie oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. PESEL osoby podpisującej musi być ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta ponadto musi być członkiem organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej, syndykiem albo likwidatorem.

Z kolei od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie przekazywane tylko w formie elektronicznej, w postaci jednolitego pliku kontrolnego (JPK) i podpisywane kwalifikowanym podpisem lub podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP. Oznacza to, że sprawozdania za 2018 r. będą sporządzane właśnie w formie JPK, którego dokładną strukturę określi Minister Finansów.

 

Internetowy dostęp do informacji udostępnianych przez KRS

 

Nowelizacja zakłada także stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego umożliwiającego stronom i pozostałym uczestnikom obrotu gospodarczego dostęp do wszystkich dokumentów składanych do KRS. Co więcej, pojawi się możliwość pobrania pełnego odpisu KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Możliwość wykreślenia z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

 

Pojawi się także możliwość wykreślenia dłużnika z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, gdy po dokonaniu wpisu zapadnie decyzja lub zostanie wydane orzeczenie stanowiące, iż wpisana do rejestru należność nie istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego dana należność wynika.

Należy pamiętać, że do postępowań przed sądem rejestrowym wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przedstawianej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Elektroniczne wnioski do KRS za dwa lata

 

Część planowanych zmian wejdzie w życie dopiero 1 marca 2020 r. Od tego momentu składanie wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS obowiązkowo będzie odbywało się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem formularzy elektronicznych.

 

Co więcej, akta rejestrowe będą prowadzone w formie zinformatyzowanej oraz udostępniane będą w postaci elektronicznej w czytelni akt oraz w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych.

 

Podsumowując, wprowadzone zmiany zakładają usprawnienie oraz przyspieszenie procesu rejestrowego, co nie wątpliwie stanowi korzyść dla przedsiębiorców, ponieważ opisana informatyzacja wyeliminuje konieczność osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w sądzie w związku z załatwianiem spraw rejestrowych.

 

Na tym etapie nie sposób przewidzieć efektywności planowanych działań, jednak już niedługo będzie można przekonać się jak przedstawiona nowelizacja sprawdzi się w praktyce.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności