Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy

Bądź na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie i orzecznictwie.

Zapisz się do newslettera KSP

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

Marzec 2019
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie cen transferowych

Ministerstwo Finansów 11 marca 2019 r. wydało wyjaśnienia dotyczące ujmowania korekt cen transferowych oraz  składania ORD-U za rok 2018.

 

Korekta cen transferowych w księgach podatkowych 2018/2019

 

W wyniku nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz Ordynacji podatkowej, 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy regulujące ujmowanie okresowych korekt, które doprowadzają wynik lub cenę transferową do poziomu rynkowego.

 

Zgodnie z art. 26 ustawy zmieniającej, nowe przepisy będą miały zastosowanie do transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r.

 

W związku z wątpliwościami wynikającymi z przepisów przejściowych, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że korekty cen transferowych dotyczące transakcji lub innych zdarzeń zrealizowanych do 31 grudnia 2018 r. powinny być ewidencjonowane dla celów podatków dochodowych zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 r. W konsekwencji nowe regulacje dotyczą tylko transakcji kontrolowanych, które zostaną zrealizowane po 1 stycznia 2019 r.

 

Link do wyjaśnień: kliknij tutaj. 

 

Składający CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. nie sporządzają ORD-U

 

Zgodnie z art. 82 §1a Ordynacji podatkowej obowiązującym do końca 2018 r.,  podatnicy zobowiązani do sporządzenia uproszczonego sprawozdania PIT-TP lub CIT-TP byli zwolnieni z obowiązku sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Zwolnienie nie dotyczyło sytuacji, gdy podatnik jednocześnie był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych z tytułu czynności realizowanych z podmiotami tzw. rajów podatkowych.

 

W związku z uchyleniem ww. regulacji przewidującej zwolnienie, powstały wątpliwości związane z obowiązkiem przekazywanie informacji ORD-U.

 

Ministerstwo powołało się w wyjaśnieniach na zasadę roczności, zgodnie z którą, do określenia obowiązku w zakresie przekazywania informacji ORD-U, jak również mogących mieć zastosowanie zwolnień, stosuje się przepisy obowiązujące w roku podatkowym, za który dana informacja jest składana. Oznacza to, że podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT-TP lub PIT-TP za rok 2018 objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

 

Link do wyjaśnień: klikinj tutaj.

 

Komentarz eksperta

 

Do tej pory kwestia rozpoznania dla potrzeb podatku dochodowego retrospektywnej korekty rentowności, z uwagi na brak jednoznacznych regulacji prawnych, powodowała liczne wątpliwości w zakresie możliwości skorygowania przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodu, jak również w zakresie prawidłowego momentu ujęcia korekty w rozliczeniu podatku dochodowego. Podobnie kwestią dyskusyjną było, czy w sytuacji kiedy podatnicy są zobowiązani do złożenia sprawozdania CIT-TP, wciąż zobligowani są także do złożenia formularza ORD-U.

 

Powyższe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów stanowią bardzo potrzebną pomoc w poruszaniu się po ciągle zmieniających się przepisach podatkowych, w szczególności uwzględniając wejście w życie od 1 stycznia 2019 r. dużej nowelizacji przepisów o cenach transferowych. Reakcja Ministerstwa Finansów jako odpowiedź na praktyczne problemy podatników jest wręcz niezbędna, szczególnie, gdy mamy do czynienia z przepisami, które zmieniają zakres lub termin na dokonywanie obowiązków sprawozdawczych przez podatników.

 

Należy jednak pamiętać, że w przypadku stosowania korekt cen transferowych, nowe przepisy przewidują szczegółowe warunki ich stosowania, w praktyce ich spełnienie może nie stanowić łatwego zadania. W konsekwencji uregulowanie spornych kwestii w nowych regulacjach można oceniać na dwa sposoby. Z jednej strony podatnik otrzymuje przepisy dotyczące wątpliwości, które do tej pory nierzadko odmiennie były traktowane przez organy podatkowe i sądy administracyjne, równocześnie jednak nowe regulacje rodzą kolejne trudności praktyczne.

 

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności