Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Nowe zasady zwrotu pomocy publicznej w przypadku cofnięcia zezwolenia w SSE

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z 10 maja 2018 r. zmieniła także zasady zwrotu pomocy publicznej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.  Czy przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek od dochodu, którego nie osiągnął?

 

Co w sytuacji cofnięcia zezwolenia strefowego?

 

W uzasadnieniu do projektu ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji czytamy o konieczności wprowadzenia nowego mechanizmu udzielania wsparcia dla inwestorów planujących inwestycje w Polsce, w tym zwiększeniu szans mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.  Nowa ustawa zmienia jednak również przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz przepisy ustaw podatkowych dotyczące zwolnień od podatku dochodowego podmiotów, które już zainwestowały w specjalnej strefie ekonomicznej.  W szczególności warto przyjrzeć się regulacjom zmienionego art. 17 ust. 6 ustawy o CIT.  Przepis ten odnosi się do obowiązku zwrotu uzyskania pomocy publicznej w sytuacji, gdy przedsiębiorcy zostaje cofnięte zezwolenie strefowe.

 

To zależy od ilości zezwoleń

 

W razie cofnięcia zezwolenia strefowego, tak jak obecnie, przedsiębiorca straci prawo do zwolnienia podatkowego i będzie zobowiązany do  zapłaty podatku.  Zmieniły się jednak zasady obliczania kwoty należnego podatku dochodowego, a jej wysokość zależeć będzie od tego, czy inwestor korzystał z jednego, czy z większej ilości zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE (albo decyzji o wsparciu).

 

Przedsiębiorca posiadający jedno zezwolenie musi zapłacić podatek

 

Jeżeli przedsiębiorca korzystał z prawa do pomocy publicznej posiadając jedno zezwolenie strefowe (lub decyzję o wsparciu), w przypadku jego cofnięcia zobowiązany będzie do zapłaty kwoty podatku dochodowego obliczonego od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w cofniętym zezwoleniu.  Na pierwszy rzut oka nic się nie zmienia, gdyż przed zmianą przepisów także cofnięcie zezwolenia strefowego wiązało się z obowiązkiem zapłaty podatku od dochodu wcześniej zwolnionego.  Jednak zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisu art. 17 ust. 6 ustawy o CIT, podatnik który poniósł stratę, musiał ją zmniejszyć o tzw. „stratę strefową”.  Nowy przepis  wspomnianego artykułu o rozliczeniu straty strefowej milczy.  Wydaje się zatem, że stratę poniesioną w związku z inwestycją w SSE w takim przypadku będzie można rozliczyć podatkowo.

 

Przedsiębiorca, który uzyskał więcej niż jedno zezwolenie, zapłaci podatek od wirtualnego dochodu?

 

Inaczej będzie w przypadku podatników korzystających z kilku zezwoleń strefowych i/lub decyzji o wsparciu.  Jeżeli takiemu przedsiębiorcy zostanie cofnięte jedno z nich, podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku od dochodu wynikającego z cofniętego zezwolenia.  Dalej czytamy, że kwotę podatku należnego stanowić będzie kwota maksymalnej pomocy publicznej określonej w cofniętym zezwoleniu lub decyzji o wsparciu.  Powyższy zapis został sformułowany w sposób mogący wzbudzać obawy podatników.  Czy ustawodawca miał na myśli to, że nawet, gdy inwestor poniesie stratę podatkową i nie rozpoczął korzystania z pomocy publicznej (nie osiągnął dochodu zwolnionego od podatku), musi zapłacić „karę” w postaci  podatku wyliczonego od dochodu, którego nie uzyskał?  Wydaje się że tak, gdyż przepis stanowi o obowiązku zapłaty maksymalnej dopuszczalnej kwoty pomocy publicznej określonej w zezwoleniu.  Wygląda też na to, że jeżeli przedsiębiorca uzyskał już dochód z drugiego zezwolenia, ale po pewnym czasie okaże się, że nie dotrzyma jednak warunków określonych w drugim zezwoleniu, będzie musiał zapłacić podatek także od dochodu, którego nie uzyskał.  Tak skonstruowany przepis rodzi poważne ryzyko dla inwestorów.

 

Warto także przyjrzeć się zmienionym przepisom dotyczącym wygaszania zezwoleń na działalność w strefie.  Obecnie przedsiębiorca, który posiada więcej niż jedno takie zezwolenie może złożyć wniosek o wygaśnięcie zezwolenia – jednak minister właściwy do spraw gospodarki stwierdzi wygaśnięcie takiego zezwolenia jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca nie osiągnął przychodów z inwestycji na którą uzyskał zezwolenie oraz nie korzystał ze zwolnienia w ramach zezwolenia.   Oznacza to, że jeżeli inwestor strefowy wykaże jakikolwiek przychód strefowy, jego zezwolenie nie zostanie wygaszone, ale może zostać cofnięte z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami opisanymi powyżej.  Biorąc powyższe pod uwagę, przedsiębiorcy posiadający więcej niż jedno zezwolenia strefowe oraz ci, którzy występują z wnioskami o wydanie decyzji o wsparciu powinni poważnie rozważyć ryzyko niespełnienia warunków inwestycji na terenie strefy.

 

Photo by mn-que

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności