Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Porozumienie w sprawie dyrektywy o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE zatwierdzili wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Proponowana dyrektywa ma za zadanie zapewnić równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym  oraz wyrównać szanse kobiet i mężczyzn w pracy i w domu.

 

Od 2016 roku w Komisji Europejskiej trwają pracę nad nową dyrektywą o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Dyrektywa ma ułatwić rodzicom i opiekunom pogodzenie pracy z obowiązkami domowymi oraz zapewnić równe zasady na rynku pracy dla kobiet i mężczyzn.

 

Proponowana przez Komisję Europejską dyrektywa o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów wyznaczy nowe standardy minimalne, które  zwiększą jednolitość zasad dotyczących prawa pracy między państwami członkowskimi UE. Dyrektywa w obecnym kształcie przewiduje wprowadzenie zmian dotyczących:

  • urlopów ojcowskich,
  • urlopów rodzicielskich,
  • urlopów opiekuńczych oraz
  • organizacji pracy.

 

Urlop ojcowski

 

Zgodnie z projektem dyrektywy ojcom przysługiwać miałby urlop w wymiarze przynajmniej 10 dni roboczych z okazji narodzin dziecka. Urlop ojcowski miałby być wypłacany w takiej samej kwocie jak urlop macierzyński. Regulacje te nie będą ingerować w przepisy państw o korzystniejszych, niż proponowany, systemach urlopów rodzicielskich.

 

Urlop rodzicielski

 

Utrzymane zostałoby indywidualne prawo korzystania z co najmniej 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego dla pracowników. Jednakże, okres niepodlegający przeniesieniu na drugiego rodzica wydłużyłby się do 2 miesięcy. Urlop rodzicielski byłby płatny, a wysokość wynagrodzenia w czasie urlopu byłaby ustalana przez państwa członkowskie.

 

Urlop opiekuńczy

 

Nowe przepisy przewidywałyby urlop opiekuńczy, który przysługiwałby pracownikom zajmującym się krewnymi, którzy z poważnych względów zdrowotnych potrzebują opieki lub wsparcia. Pojęcie tego urlopu po raz pierwszy pojawiłoby się na gruncie prawa unijnego. Urlop taki wynosiłby 5 dni w skali roku. Kwestie zasad, wedle których urlopy byłyby przyznawane, prawodawca unijny pozostawia krajom członkowskim.

 

Elastyczna organizacja pracy

 

Dyrektywa wprowadziłby możliwość ubiegania się o elastyczne godziny pracy również przez opiekunów, a nie tak jak do tej pory, tylko przez rodziców.

 

Dodatkowe ułatwienia

 

Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie Rady Europejskiej przewidywane jest wprowadzenie pozaustawowych środków mających wspomóc realizację celów dyrektywy. Do środków takich należeć by miały:

  • zapewnienie ochrony przeciw dyskryminacji i zwalnianiu opiekunów i rodziców, w tym kobiet w ciąży i pracowników powracających z urlopu
  • zachęcanie do zrównoważonego korzystania przez kobiety i mężczyzn z urlopów rodzinnych i elastycznej organizacji pracy
  • lepsze wykorzystanie funduszy europejskich dla poprawy usług opieki długoterminowej i opieki nad dziećmi
  • usunięcie czynników ekonomicznych zniechęcających drugich żywicieli rodziny, zwłaszcza kobiety, do pełnego uczestnictwa w rynku pracy lub do pracy w pełnym wymiarze.

 

Dyrektywa aktualnie przekazana została Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia w głosowaniu plenarnym. Jeżeli zostanie przegłosowana, wróci ona do Rady do ostatecznego przyjęcia.

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności