Ochrona danych osobowych (RODO/GDPR)

Właściwa ochrona danych osobowych to kluczowe wyzwanie dla wielu naszych klientów. Szczególnie w okresie do maja 2018, kiedy zacznie obowiązywać europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). KSP oferuje wsparcie prawne przy wdrażaniu nowych systemów zabezpieczeń, m.in.:

 

Przeprowadzamy audyty danych osobowych polegające na:

 

 • identyfikacji przetwarzanych zbiorów danych,
 • weryfikacji procesów przetwarzania, w tym sprawdzeniu dopuszczalności ich przetwarzania, a także ryzyk wiążących się z ich przetwarzaniem,
 • analizie dokumentacji ochrony danych osobowych pod kątem jej aktualności oraz zgodności z prawem,
 • analizie stosowanych procedur bezpieczeństwa,
 • weryfikacji zawartych umów, w ramach których następuje udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim,
 • przygotowaniu raportu z audytu zawierającego wnioski końcowe i zalecenia,
 • w ostatnim etapie wdrażamy ustalone wspólnie z klientem rozwiązania.

 

Doradzamy w zakresie właściwej ochrony danych, m.in.:

 

 • sporządzamy i aktualizujemy wewnętrzną dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych, w tym politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemami IT,
 • przedstawiamy rozwiązania umożliwiające bezpieczne i zgodne z prawem przekazywanie danych osobowych za granicę (w tym do państw trzecich, które nie zapewniają należytego poziomu ochrony danych), także w zakresie wdrożenia Wiążących Reguł Korporacyjnych oraz Standardowych Klauzul Umownych,
 • negocjujemy, przygotowujemy oraz opiniujemy umowy i klauzule umowne związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • opracowujemy polityki prywatności dla użytkowników usług internetowych, jak również zawiadomienia, informacje i projekty zgód oraz oświadczeń dot. przetwarzania danych,
 • doradzamy w przypadkach naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych (tzw. „wycieki” danych) oraz w kwestiach ochrony danych w trakcie prowadzonych wewnętrznie postępowań (np. FCPA, audyty z zakresu prawa konkurencji),
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach kontrolnych toczących się przed GIODO, jak również w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych,
 • szkolimy administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, innych pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Wypełnienie obowiązków wynikających z RODO/GDPR  będzie mogło być weryfikowane i egzekwowane od 25 maja 2018 r. Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych skutkować może nałożeniem na przedsiębiorcę kary nawet do 20 milionów euro lub 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu.

 

Mając na względzie powyższe, specjaliści z KSP przygotowali dla Państwa cykl artykułów na blogu o prawie i własności intelektualnej opisujących zmiany wprowadzone przez RODO. Ich celem jest  pomoc w przygotowaniu się do wdrożenia w przedsiębiorstwach nowych wymogów. Dane osobowe po nowemu.

 

 

KONTAKT
POWRÓT
© 2016 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności