Ochrona danych osobowych (RODO/GDPR)

Właściwa ochrona danych osobowych to kluczowe wyzwanie dla naszych klientów. Przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR), a także nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku zrodziły nowe obowiązki oraz wiele pytań wśród przedsiębiorców oraz osób, których dane osobowe są przetwarzane.

 

W ciągu minionych 2 lat, czyli w okresie przygotowania do wejścia w życie RODO przeprowadziliśmy kilkadziesiąt audytów i wdrożeń systemów ochrony danych osobowych u klientów z branży IT, motoryzacyjnej, usług medycznych, gospodarki odpadami, energetycznej, stalowej oraz spożywczej, a także u mniejszych klientów zainteresowanych właściwą ochroną przetwarzanych danych.

 

Przeprowadzamy audyty danych osobowych polegające na:

 

 • identyfikacji przetwarzanych danych osobowych,
 • weryfikacji procesów przetwarzania, w tym sprawdzeniu dopuszczalności (podstaw prawnych) ich przetwarzania,
 • analizie dokumentacji ochrony danych osobowych pod kątem jej aktualności oraz zgodności z prawem,
 • analizie stosowanych procedur bezpieczeństwa,
 • weryfikacji zawartych umów, w ramach których następuje udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim,
 • ocenie konieczności wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

 

Doradzamy w zakresie właściwej ochrony danych:

 

 • sporządzamy i aktualizujemy dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych, w tym politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemami IT,
 • przedstawiamy rozwiązania umożliwiające bezpieczne i zgodne z prawem przekazywanie danych osobowych za granicę (w tym do państw trzecich, które nie zapewniają należytego poziomu ochrony danych), także w zakresie wdrożenia Wiążących Reguł Korporacyjnych oraz Standardowych Klauzul Umownych,
 • negocjujemy, przygotowujemy oraz opiniujemy umowy i klauzule umowne związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • opracowujemy polityki prywatności dla użytkowników usług internetowych, jak również zawiadomienia, informacje i projekty zgód oraz oświadczeń dot. przetwarzania danych,
 • doradzamy w przypadkach naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych (tzw. „wycieki” danych i zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego) oraz w kwestiach ochrony danych w trakcie prowadzonych wewnętrznie postępowań (np. FCPA, audyty z zakresu prawa konkurencji),
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach kontrolnych, jak również w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych,
 • szkolimy pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmie.

 

Ponadto KSP świadczy dla swoich Klientów usługi związane z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

KONTAKT
POWRÓT
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności