Podatek akcyzowy

Częste nowelizacje i niejednolite interpretacje przepisów o podatku akcyzowym dokonywane przez organy podatkowe sprawiają, że rozliczenia podatkowe z tytułu akcyzy w Polsce są skomplikowane i rodzą wysokie ryzyko sporu z organami podatkowymi. Eksperci KSP posiadają wiedzę i doświadczenie, które w skuteczny sposób pozwalają klientom na bezpieczne prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania wyrobów akcyzowych i obrotu tymi wyrobami.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • bieżące doradztwo przy rozliczaniu podatku akcyzowego;
  • doradztwo w zakresie planowania struktur mających na celu minimalizację obciążeń podatkowych związanych z podatkiem akcyzowym, a także planowania struktur transakcji międzynarodowych, których przedmiotem są wyroby akcyzowe (uwzględniając w tym przypadku przepisy o podatku od towarów i usług);
  • sporządzanie procedur postępowania dla pracowników zajmujących się rozliczaniem podatku akcyzowego zmierzających do ograniczania ryzyka podatkowego związanego z obrotem wyrobami akcyzowymi;
  • przeglądy podatkowe nastawione na identyfikację ryzyka zaległości podatkowych oraz usprawnienie procedur dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego;
  • pomoc przy rejestracji dla celów podatku akcyzowego w Polsce, zakładaniu składów podatkowych, uzyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, czy podmiot pośredniczący;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach związanych ubieganiem się o zwrot nienależnie pobranego podatku;
  • reprezentowanie podatników w postępowaniach podatkowych prowadzonych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
  • opracowywanie wniosków o indywidualne interpretacje przepisów odnoszących się do podatku akcyzowego;
  • weryfikacja umów handlowych pod kątem obowiązujących przepisów o podatku akcyzowym.
KONTAKT
POWRÓT
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności