Podatki w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) są jednym z najbardziej atrakcyjnych narzędzi przyciągających inwestorów realizujących nowe przedsięwzięcia w Polsce. Podstawową korzyścią z działalności w SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego zysków wygenerowanych w strefie. Kancelaria KSP świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz podmiotów rozpoczynających działalność w SSE, jak i podmiotów już działających w strefie. Wspomagamy klientów na każdym etapie dokonywania inwestycji w SSE począwszy od fazy planowania oraz uzyskiwania zezwolenia, przez proces inwestycyjny, a skończywszy na rozliczaniu zwolnienia podatkowego w strefie.

W szczególności nasza oferta obejmuje:

 

 • pomoc w procesie ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE oraz ustalaniu warunków zezwolenia;
 • udział w negocjacjach związanych z rozszerzeniem wybranej strefy ekonomicznej;
 • planowanie i symulację korzyści związanych z działalnością na terenie SSE;
 • doradztwo w zakresie prawnych i podatkowych aspektów związanych z procesem inwestycyjnym w SSE, w tym w zakupie gruntów strefowych;
 • pomoc w zakresie podziału ponoszonych wydatków na kwalifikowane i niekwalifikowane;
 • doradztwo w zakresie podziału przychodów i kosztów na podlegające opodatkowaniu oraz podlegające zwolnieniu z opodatkowania;
 • dyskontowanie udzielonej pomocy publicznej i wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę;
 • ustalanie limitu pomocy publicznej oraz monitorowanie poziomu jego wykorzystania;
 • analizę ryzyk związanych z prowadzeniem działalności na terenie SSE oraz możliwości ich minimalizacji;
 • rozstrzyganie bieżących kwestii związanych z rozliczeniami podatkowymi w związku z działalnością prowadzoną na terenie SSE;
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów nakierowanych na przybliżenie zasad prowadzenia działalności na terenie SSE i dokonywania rozliczeń z tym związanych;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi.
KONTAKT
POWRÓT
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności