Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Efektywny biznes wymaga odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Celem kadry zarządzającej jest ograniczenie ryzyka gospodarczego oraz zabezpieczenie się przed jego skutkami. Dzięki nam nasi klienci mający „świadomość podatkową” skutecznie budują procedury zarządzania ryzykiem podatkowym w swoich firmach w oparciu o wiedzę, przemyślane procedury i narzędzia, w tym systemy informatyczne.

Zmienność i złożoność przepisów podatkowych, błędy ludzkie, profiskalne podejście urzędników sprawiają, że w praktyce trudno jest uniknąć ryzyka finansowego związanego ze stosowaniem prawa podatkowego (sankcje, odsetki karne), a czasami odpowiedzialności karnej (na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego czy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych).

Celem opracowywanych przez naszych doradców podatkowych procedur podatkowych jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie procedur wewnętrznych, określenie zakresu ich obowiązków, świadome kierowanie rozwojem ich wiedzy, opracowanie i wdrożenie dobrej komunikacji pomiędzy działem finansowym, a innymi działami w przedsiębiorstwach naszych klientów, pozwalającej na kontrolę podejmowanych decyzji podatkowych, wreszcie zarządzanie bazami wiedzy w celu oszczędności czasu i kosztów (efektywne wykorzystanie dostępnych danych).

Jednym ze stosowanych sposobów zarządzania ryzykiem podatkowym przez doradców KSP są wiążące interpretacje przepisów prawa podatkowego. W rękach ekspertów instrumenty te mogą skutecznie ograniczyć ogromne obszary potencjalnego ryzyka podatkowego.

KONTAKT
POWRÓT
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności