Prawo pracy

Zespół Prawa Pracy KSP doradza we wszystkich aspektach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w oparciu o wieloletnie doświadczenie.

Nasi prawnicy zapewniają:

 

 • przygotowywanie indywidualnych umów o pracę, umów o współpracę, umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktów menadżerskich;
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych włącznie z postępowaniami sądowymi;
 • przygotowanie projektów układów zbiorowych pracy i innych porozumień pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi;
 • negocjacje ze związkami zawodowymi;
 • uczestnictwo w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, w tym w procesach fuzji oraz przejścia zakładu na innego pracodawcę;
 • doradztwo w procesach zwolnień grupowych;
 • projektowanie wewnątrzzakładowych regulacji prawnych, w szczególności przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych regulaminów obowiązujących w miejscu pracy;
 • ochronę przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację;
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności;
 • okresowe przeglądy dokumentacji pracowniczej (umowy, regulaminy, zasady etyki, rozliczanie czasu pracy, obowiązki pracodawcy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy);
 • legalizację pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce;
 • reprezentację klientów w relacjach z organami państwowymi właściwymi w sprawach pracowniczych – Państwową Inspekcją Pracy, urzędami pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
KONTAKT
POWRÓT
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności