Restrukturyzacje

Prawnicy KSP doradzają przy prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz likwidacyjnych zarówno w aspektach prawa handlowego jak i optymalizacji podatkowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od momentu zdefiniowania problemu poprzez prowadzenie konsultacji lub negocjacji z wierzycielami i dłużnikami, opracowujemy oraz wnosimy w imieniu klientów wnioski o ogłoszenie upadłości i wnioski zabezpieczające.

Ponadto reprezentujemy strony przed syndykiem, sędzią komisarzem, radą wierzycieli, nadzorcą sądowym. Doradzamy w zakresie:

 

  • dokonywania analizy ryzyk upadłościowych;
  • zawierania i zatwierdzania układu w postępowaniu upadłościowym;
  • formułowania propozycji restrukturyzacji zobowiązań upadłego w szczególności: odroczenia wykonania zobowiązań, rozłożenia spłaty długów na raty, zmniejszenia sumy długów;
  • konwersji wierzytelności na udziały lub akcje, zmiany lub uchylenia prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność;
  • ustalenia dogodnych warunków restrukturyzacji;
  • likwidacji majątku upadłego;
  • opiniowania dokonanego spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz planu likwidacyjnego;
  • prowadzenia postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością, szczególności opiniowanie planu naprawczego;
  • przygotowania i negocjacji umów typu increditor agreement;
  • kwestii związanych z regulacją publicznego obrotu papierami wartościowymi w kontekście restrukturyzacji.
KONTAKT
POWRÓT
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności