Szkolenia i warsztaty

Bogate doświadczenie ekspertów KSP w połączeniu z indywidualnym podejściem do Klienta pozwala na prowadzanie szkoleń i warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym, w dogodnym dla Klienta miejscu i czasie (w siedzibie Klienta, w naszych salach konferencyjnych lub podczas wyjazdowych spotkań integracyjnych).

 

 • Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy - identyfikacja, zapobieganie oraz konsekwencje prawne wystąpienia mobbingu.
 • Jak prawidłowo złożyć ofertę przetargową? Praktyczne aspekty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Elastyczne formy zatrudniania pracowników - zatrudnianie pracowników tymczasowych, leasing pracowniczy - korzyści dla pracodawcy wynikające z trójstronnego charakteru zatrudnienia pracowników.
 • Sposób prowadzenia dokumentacji z kontrahentami pod kątem ułatwienia dochodzenia roszczeń na drodze sądowej (jak powinny wyglądać zamówienia, oferty, faktury żeby ułatwić dochodzenie należności przed sądem w razie sporu oraz z jakich instytucji prawnych można korzystać dla zabezpieczenia płatności - weksle, dobrowolne poddanie się egzekucji, uznania długów).
 • Ochrona danych osobowych w firmie i tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Prawne aspekty procesu inwestycyjnego - prawo budowlane dla inwestora i podwykonawcy.
 • Jak szybko i skutecznie udzielić zamówienia - najważniejsze zasady prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Formy współpracy po stronie wykonawcy w zamówieniach publicznych (konsorcjum, spółka cywilna, podwykonawstwo, korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego).
 • Umowy w systemie prawa zamówień publicznych - zawieranie umów, ich zmiany, rozwiązywanie oraz unieważnianie.
 • Dobór partnerów handlowych i warunki współpracy - nie zawsze swobodne. Ograniczenia wynikające z prawa antymonopolowego.
 • Rozwiązywanie umów o pracę - aspekty praktyczne.
 • Jak oddelegować pracowników do pracy w Unii Europejskiej? Praktyczny komentarz do polskich i unijnych przepisów prawnych.
 • Programy motywacyjne dla kadry managerskiej.
 • Optymalizacja zatrudnienia w czasie kryzysu, uwzględniająca procedurę zwolnień grupowych.
 • Prawa autorskie w działalności reklamowej i marketingowej.
 • Jak chronić się przed naruszeniami praw do znaków towarowych w Internecie.
 • Dozwolone formy monitorowania pracowników.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem szkolenia lub warsztatów ściśle dostosowanych do Państwa potrzeb, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
POWRÓT
© 2022 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności