Zamówienia publiczne

Kancelaria KSP zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych. Doradzamy przedsiębiorcom uczestniczącym w postępowaniach przetargowych, mamy także doświadczenie w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W szczególności doradzamy podczas postępowań prowadzących do udzielenia zamówień w przemyśle górniczym, ciężkim oraz w zakresie usług komunalnych.

W szczególności przedmiotem naszych usług jest:

 

  • kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniach przetargowych, niezależnie od trybu postępowania;
  • konsultacje prawne w zakresie treści oferty oraz interpretacji warunków zamówienia celem identyfikacji i zapobieganiu ryzyk związanych z postępowaniem i realizacja umowy o zamówienie publiczne;
  • reprezentacja oferenta w relacjach z zamawiającym w szczególności w zakresie zadawania pytań oraz interpretacji zamówienia;
  • reprezentacja oferentów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi jako sądami drugiej instancji w postępowaniu przetargowym;
  • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi oraz reprezentacja w sporach z wykonawcami na etapie;
  • realizacji umowy o zamówienia publiczne;
  • przygotowanie analiz prawnych oraz prawnych aspektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
KONTAKT
POWRÓT
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności