Wydarzenie

03 / 01 / 2018
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

17 stycznia 2018 r. zapraszamy na seminarium na temat nowych regulacji prawnych w sektorze wodno-kanalizacyjnym w 2018 roku.

Podczas seminarium Tomasz Srokosz oraz Maciej Michalak omówią jakie zmiany przyniesie 2018 rok dla sektora wodno-kanalizacyjnego. Na końcowym etapie legislacji jest zmiana ustawy o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także nowe prawo wodne, które istotnie wpłynie na koszty działalności przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Zmieniają się również kompetencje organów gminy. Przedmiotem seminarium będzie również analiza kwestii finansowych zmian prawnych, szczególnie przy konstruowaniu wniosku taryfowego.

 

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz do pracowników samorządów, którzy są odpowiedzialni za zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

Agenda:

  • Zadania i kompetencje gminy i przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych w ujęciu nowego prawa wodnego oraz zmienionej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - zakres i tryb jego przyjmowania według nowych zasad,
  • Taryfy wod.-kan. w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy - aspekty finansowe,
  • Projekt taryfy wg znowelizowanej ustawy,
  • Metodyka i narzędzia prognostyczne przy wniosku taryfowym - model finansowy- studia przypadków.

 

Seminarium odbędzie się 17 stycznia 2018 r. w Hotelu Diament przy ulicy Dworcowej 8 w Katowicach. Szczegóły organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Organizatora - Halmark Events. Serdecznie zapraszamy.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności