Aktualna pozycja: HomeWydarzenia

Wydarzenia

03 / 12 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Konkurs na świąteczną kartkę KSP rozstrzygnięty

Jest nam miło poinformować, że już 4 rok z rzędu autorami ilustracji na kartkach świątecznych KSP są uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach. Wykorzystując różnorodne techniki nasi mali przyjaciele stworzyli niepowtarzalne kartki, które obejrzeć mogą Państwo w galerii poniżej.

Jak co roku wychowankowie z zaprzyjaźnionej szkoły podeszli do konkursu poważnie i nadesłali nam ponad 50 pięknych prac. Wybór zwycięskiej ilustracji był bardzo trudny. Tegoroczna kartka została wybrana poprzez głosowanie całego zespołu KSP. Autorem wybranej pracy jest Nicola Bąk (11 lat) z klasy 3e, której serdecznie gratulujemy.

Praca Nicoli zostanie powielona i wysłana wraz z życzeniami świątecznymi od KSP do wszystkich Klientów, partnerów biznesowych oraz sympatyków naszej kancelarii.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za ich piękne prace.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

05 / 11 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Spotkanie z Elżbietą Lis i Michałem Wilkiem w Stowarzyszeniu Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich "Rewolucyjna nowelizacja VAT - planowane zmiany", Katowice, 21 listopada 2012 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Elżbietą Lis oraz Michałem Wilkiem w Stowarzyszeniu Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich. Podczas spotkania omówią praktyczne aspekty zmian planowanych przez Ministerstwo Finansów w związku z nowelizacją ustawy o VAT. Program, formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie SAPS http://www.saps.org.pl

30 / 10 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Konferencja "Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy", Katowice, 16 listopada 2012

 Kancelaria KSP zaprasza na  konferencję   pt. „Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy”, organizowaną  przez  Górnośląski Związek  Metropolitalny. Przewodnim tematem konferencji będzie rola metropolii w  systemie gospodarki odpadami. Podczas konferencji Małgorzata Brzóska omówi kwestie związane z obowiązkiem prowadzenia procedury przetargowej w świetle orzecznictwa ETS. Program, formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie Organizatora (http://konferencja.silesiametropolia.eu/). Serdecznie zapraszamy!

26 / 10 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Seminarium: Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi, Warszawa, Centrum Konferencyjne Millennium Plaza,15 listopada 2012 roku

Kancelaria KSP zaprasza na seminarium pt. Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi. Wymagania gmin a oczekiwania przedsiębiorców –kwestie prawne, finansowe, jakościowe oraz przedmiotowe przetargów.

Podczas seminarium wystąpią specjaliści z naszej kancelarii. Tomasz Srokosz omówi wymagania stawiane przedsiębiorcom w kontekście zapisów ustawy oraz rozporządzeń. Małgorzata Brzóska przedstawi prawne aspekty przygotowania przetargów, a Elżbieta Lis odpowie na pytania dotyczące opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kontekście VAT oraz określenia stawki VAT w SIWZ.

Program, formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie Organizatora — HALLMARK EVENTS (http://www.hallmarkevents.pl/wydarzenie-97-1). Serdecznie zapraszamy!

15 / 10 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Rewolucyjna nowelizacja VAT - planowane zmiany od 1 stycznia 2013 r. - Relacja

11 października 2012 r. w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Rewolucyjna nowelizacja VAT — planowane zmiany od 1 stycznia 2013 r.” zorganizowana przez Dział Podatkowy kancelarii KSP Legal&Tax Advice. W konferencji wzięło udział blisko 50 przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na Śląsku.


Doradcy podatkowi z kancelarii KSP zaprezentowali planowane zmiany w opodatkowaniu VAT wynikające z rządowego projektu z 10 sierpnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o VAT, której wejście w życie planowane jest 1 stycznia 2013 r. (niektóre przepisy będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r.). Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Mirosława Kupca, który przedstawił praktykę stosowania prawa wspólnotowego przez organy podatkowe i sądy administracyjne na przykładzie podatków pośrednich.

Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń przedsiębiorców odnośnie do praktyki stosowania przepisów o VAT oraz wpływu planowanych zmian na ich działalność. Okazało się, że projekt budzi wiele obaw związanych w szczególności ze zmianami w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Pewne propozycje ustawodawcy zostały jednak pozytywnie odebrane przez zebranych, np. planowana liberalizacja warunków umożliwiających obniżenie podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane ze zmianami w zakresie fakturowania, nowymi zasadami określania podstawy opodatkowania, jak i nowelizacja przepisów w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.

Kończąca Konferencję dyskusja ujawniła szereg wątpliwości co do interpretacji nowych przepisów oraz wyzwań czekających przedsiębiorców w 2013 roku. Kontrowersje wśród uczestników wzbudziły m.in. kwestie odpowiedzi na pytania o zakres modyfikacji programów księgowo — informatycznych, dokumentowanie momentu dokonania dostawy w przypadku dostaw trwających przez dłuższy okres czasu, zakresu wyłączania wydatków ponoszonych w imieniu i na rzecz osób trzecich z podstawy opodatkowania, jak również nowego warunku posiadania oryginału faktury dla odliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Prowadząca Konferencję Elżbieta Lis, partner w kancelarii KSP podkreśliła, że omówiony zakres zmian stanowi obecnie jedynie projekt nowych przepisów i dopiero ostateczny kształt ustawy zmieniającej oraz wykształcona praktyka ujawnią faktyczny wpływ nowelizacji na rozliczenia podatników. Niemniej podatnicy, dla których wprowadzone zmiany dotyczą głównego przedmiotu działalności (np. podatnicy świadczący usługi, dla których dotychczas obowiązywały szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego) mogą po uchwaleniu nowelizacji, a jeszcze przed jej wejściem w życie, rozważyć złożenie wniosku o wydania indywidualnej interpretacji podatkowej w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem wynikającym ze zmiany przepisów.

03 / 10 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Precedensowe rozstrzygnięcie Urzędu Patentowego RP

Kancelaria reprezentowała Klienta w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak towarowy „Krupnik”, zarejestrowanego na rzecz Destylarni Sobieski S.A.

3 października 2012 r. Urząd Patentowy wydał decyzję unieważniającą wskazane prawo ochronne. Decyzja ta otwiera rynek producentom napojów alkoholowych dając im możliwość produkcji krupniku i oznaczania go nazwą, która dotąd zarezerwowana była wyłącznie dla jednego podmiotu.

W toku postępowania wykazano, że nazwa „Krupnik” jest nazwą rodzajową, powszechnie występującą w języku polskim, funkcjonującą na rynku na długo przed jej zgłoszeniem jako znaku towarowego przez poprzedników prawnych Destylarni. Nazwy „Krupnik” używa się dla oznaczenia rodzaju napoju alkoholowego sporządzanego na bazie wódki, miodu i przypraw korzennych, podawanego zwykle na gorąco. Nazwy rodzajowe nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe, ponieważ wskazują tylko na rodzaj produktu, zamiast odróżniać produkt od produktów innych producentów.

Decyzja UP niewątpliwie ma szansę przywrócić reguły konkurencji na rynku produktów alkoholowych w zakresie produkcji krupniku. Potwierdza ona bowiem prawo uczestników obrotu gospodarczego do swobodnego dostępu do oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów, bezwzględnie zakazując zawłaszczania nazw rodzajowych. Decyzja nie jest prawomocna.

Postępowanie przed Urzędem Patentowym prowadzili Natalia Gaweł, Senior Associate i Tomasz Srokosz, Partner w Kancelarii KSP

16 / 08 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zapraszamy na konferencję "Rewolucyjna nowelizacja VAT - planowane zmiany do 1 stycznia 2013 r." - Katowice, 11 października 2012 r.

Głównym tematem konferencji są praktyczne aspekty zmian planowanych od 1 stycznia 2013 r. w związku z nowelizacją ustawy o VAT. Zakres planowanych zmian jest fundamentalny i dotyczy zarówno zasad fakturowania i ewidencjonowania, jak i określania podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.konferencja –vat2013.pl. Serdecznie zapraszamy.

02 / 08 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza w międzynarodowej transakcji sprzedaży grupy Fortune Cookie

Kancelaria KSP doradzała w polskiej części międzynarodowej transakcji sprzedaży grupy Fortune Cookie, jednej z wiodących agencji interaktywnych z siedzibą w Londynie. Poza swoim biurem w Londynie, Fortune Cookie posiadała oddziały w Nowym Jorku, Sydney, Melbourne, Amsterdamie i Katowicach. Firma Fortune Cookie, zajmująca się opracowywaniem kampanii polegających na zmianie wizerunku globalnych marek połączyła się z Possible Worldwide, globalną agencją tworzącą wielokrotnie nagradzane rozwiązania interaktywne dla kluczowych marek na całym świecie. Przejęcie Fortune Cookie daje Possible Worldwide łącznie blisko 1 500 pracowników zatrudnionych w 26 oddziałach położonych w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. Doradcami Fortune Cookie w tej transakcji byli Elzbieta Lis, Partner KSP i doradca podatkowy oraz Małgorzata Brzóska, radca prawny i Counsel w KSP. 

Poniżej informacje przedstawiamy prasowe:
( link )
( link )

06 / 07 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Przełomowy wyrok NSA w sprawie stosowania przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi - 22 czerwca 2012 r.

Mamy przyjemność poinformować, że Tomasz Srokosz oraz Małgorzata Brzóska, prawnicy KSP, reprezentowali Klienta Kancelarii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, który podzielając ich argumenty uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Nasi specjaliści reprezentowali Klienta w postepowaniu dotyczącym stosowania przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi przeciwko Gminie Miasta Kraków.

22 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie („NSA”) wydał przełomowy wyrok w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi („UKRBU”) jednoznacznie różnicując ją od ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych i podkreślając autonomiczny charakter wydawanych orzeczeń, a z drugiej strony ograniczony zakres kognicji sądu wyznaczony art. 27 ust. 2 UKRBU.

Sąd podkreślił, że zasady przejrzystości oraz uczciwej konkurencji należy stosować do wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu, w tym do spółek ze 100% udziałem gminy będącej koncesjodawcą. Oznacza to że zaskarżenie dopuszczenia do oceny i porównania oferty nie spełniającej wymogów zawartych w opisie warunków koncesji jest możliwe na etapie jawnego przekazania wszystkim oferentom informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W ocenie NSA proces wyłonienia oferty najkorzystniejszej to sekwencja powiązanych zdarzeń. Skoro zarówno opis warunków, jak i zaproszenie odwoływały się do dwuskładnikowego wynagrodzenia koncesjonariusza — prawa do wyłącznego korzystania z przedmiotu koncesji oraz dopłaty uzyskiwanej od gminy — to oferta, która zakłada, że wynagrodzenie koncesjonariusza to tylko jeden z tych elementów nie odpowiada warunkom koncesji. Akceptacja takiej oferty oznaczałaby zgodę na nietransparentne prowadzenie postępowania oraz prowadziłaby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 6 UKRBU.

NSA stwierdził również, że nie ma żadnych wątpliwości, iż w świetle dyspozycji art. 29 oraz art. 30 a UKRBU to do kognicji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, rozpoznającego skargę na czynności koncesjodawcy, należy zbadanie i ewentualne wyrażenie zgody na zawarcie umowy przed ogłoszeniem wyroku. W ocenie NSA z wykładni literalnej art. 29 UKRBU wynika, że zasadą jest zakaz zawierania umów koncesji do czasu ogłoszenia wyroku przez Sąd rozpoznający skargę.

04 / 07 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Przychody i koszty w działalności strefowej — czyli jak obliczać wynik podatkowy podmiotu prowadzącego działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Mielec, 4 lipca 2012 r.

Kancelaria KSP wraz z Instytutem Rachunkowości i Podatków zaprasza na szkolenie dotyczące przychodów i kosztów w działalności strefowej. Celem szkolenia jest omówienie tematyki przychodów i kosztów w działalności strefowej. Uczestnicy dowiedzą się jak obliczać wynik podatkowy podmiotu prowadzącego działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników księgowości w spółkach działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE. Szkolenie poprowadzi Michał Wilk, doradca podatkowy KSP. Szczegółowe informacje o szkoleniu znajda Państwo na stronie Instytutu Rachunkowości i Podatków.  ( link )

27 / 06 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Śniadanie tematyczne w Polski-Niemieckiej Izbie Przemysłowej AHK w Gliwicach.

Podczas spotkania Małgorzata Brzóska omówi metody wyłonienia inwestora na budowę i eksploatację Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – partnerstwo publiczno-prywatne versus zamówienia publiczne. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie AHK.

04 / 06 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Warsztat praktyczny: Pozapłacowe świadczenia pracownicze i ich konsekwencje podatkowe, Warszawa, 4 czerwca 2012 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie praktycznym, który odbędzie się 4 czerwca 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza w Warszawie, podczas warsztatu nasze ekspertki Magdalena Patryas i Elzbieta Lis omówią pozapłacowe świadczenia pracownicze i ich konsekwencje podatkowe. Głównymi zagadnieniami warsztatu będą min.: aktualne orzecznictwo w kwestiach pozapłacowych świadczeń pracowniczych, pojęcie przychodu na gruncie ustawy o pit, problem korekty rozliczeń za poprzednie okresy wobec braku opodatkowania nieodpłatnych świadczeń oraz przekazanie towarów i usług na rzecz pracownika w świetle przepisów o vat. Warsztat jest organizowany we współpracy z Most Wanted! Program, formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie organizatora. Serdecznie zapraszamy. ( link )

31 / 05 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

SEE — przychody i koszty w działalności strefowej – szkolenie, 31 maja 2012 r., Katowice

Kancelaria KSP wraz z Instytutem Rachunkowości i Podatków zaprasza na szkolenie dotyczące przychodów i kosztów w działalności strefowej. Uczestnicy dowiedzą się jak obliczać wynik podatkowy podmiotu prowadzącego działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników księgowości w spółkach działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE. Szkolenie poprowadzi Michał Wilk, doradca podatkowy KSP. Program oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu oraz na stronie Instytutu. ( link )

29 / 05 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy, Łódź, 29 maja 2012 r.

Kancelaria KSP zaprasza na Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy, który odbędzie się 29 maja 2012 r. w Łodzi w Centrum Biznesowym Faktoria, przy ul. Dowborczyków 25 Na Kongresie Magdalena Patryas i Elżbieta Lis omówią zasady opodatkowania świadczeń pozapłacowych w świetle najnowszego orzecznictwa na przykładzie wybranych zagadnień (m.in. imprezy integracyjne, pakiety medyczne, świadczenia finansowane z ZFŚS, wykorzystywanie samochodów służbowych na cele prywatne oraz podnoszenie kwalifikacji pracownika). Program, formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie Most Wanted! Serdecznie zapraszamy.  ( link )

09 / 05 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Targi PPP. Płock, Orlen Arena, 9–10 maja 2012 r.

Zapraszamy  do wzięcia udziału w Targach Inwestycji i Partnerstwa Publiczno Prywatnego organizowanych przez Urząd Miasta Płock,  które odbędą się w Płocku 9 – 10 maja 2012 r.  Celem Targów jest stworzenie miejsca spotkań wszystkich sektorów zaangażowanych w realizację projektów inwestycyjnych w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego. W Targach uczestniczyć będzie 80 wystawców – inwestorów, firm consultingowych i doradczych, instytucji otoczenia biznesu, jak również podmiotów publicznych wspierających rozwój partnerstwa publicznego. Kancelaria KSP jest partnerem merytorycznym dwudniowej konferencji towarzyszącej Targom, podczas której Małgorzata Brzóska, Counsel KSP wygłosi prezentację na temat PPP jako metody wyłonienia inwestora na budowę i eksploatację RIPOK vs zamówienia publiczne. Udział w konferencji i targach jest bezpłatny. Dodatkowe informacje, program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie organizatora.  ( link )

27 / 04 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Konferencja Partnerstwo Publiczno - Prywatne. Potencjał, Perspektywy, Przyszłość. Katowice, 27 kwietnia 2012 r.

Kancelaria KSP we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach zaprasza na Konferencję Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Potencjał, Perspektywy, Przyszłość, która odbędzie się 27 kwietnia 2012 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Plac Rady Europy 1. Tematem konferencji będzie aktualny stan Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce, perspektywy rozwoju PPP oraz brytyjska praktyka w zakresie PPP. Przewidziano również dyskusję, podczas której zostaną omówione doświadczenia sektora prywatnego i publicznego dotyczące praktycznego zastosowania PPP w Polsce.

W trakcie konferencji nasi eksperci – Tomasz Srokosz i Małgorzata Brzóska omówią zagadnienia związane z polskim doświadczeniem PPP w budowie infrastruktury komunalnej. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Konferencja inauguruje działalność Centrum Promocji, Edukacji i Mediacji PPP w Polsce. Program, formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Serdecznie zapraszamy.

24 / 04 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Srokoszem w siedzibie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowej AHK – 24 kwietnia 2012 r.

Spotkanie poświęcone zostanie nowelizacji ustaw o odpadach oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.

24 / 04 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA PRACY, KATOWICE 24 kwietnia 2012 r.

Kancelaria KSP wraz z Most Wanted! zaprasza na Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy, który odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. Hotelu Silesian w Katowicach, przy ul. Szybowcowej 1 Na Kongresie Magdalena Patryas Elzbieta Lis omówią zasady opodatkowania świadczeń pozapłacowych w świetle najnowszego orzecznictwa na przykładzie wybranych zagadnień (m.in. imprezy integracyjne, pakiety medyczne, świadczenia finansowane z ZFŚS, wykorzystywanie samochodów służbowych na cele prywatne oraz podnoszenie kwalifikacji pracownika). Program, formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie Most Wanted! Serdecznie zapraszamy.

16 / 04 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP w VIII Rankingu Dziennika Gazety Prawnej

Jest nam miło poinformować, że w VIII Rankingu Kancelarii Prawnych Dziennika Gazety Prawnej zajęliśmy 3 miejsce wśród śląskich kancelarii (47. miejsce w Polsce). W rankingu wzięło udział 138 kancelarii prawniczych. Liderem tegorocznego rankingu została stowarzyszona z KSP warszawska kancelaria Salans, której serdecznie gratulujemy.

16 / 03 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

„Gospodarka Odpadami Komunalnymi – wyzwania na lata 2012–2013” – relacja z Konferencji

15 marca 2012 r. w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Gospodarka odpadami Komunalnymi – wyzwania na lata 2012–2013.” W konferencji wzięło udział ponad 60 przedstawicieli samorządów oraz przedsiębiorców działających w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi. Prelegenci, wśród których znaleźli się prawnicy kancelarii KSP, SALANS, konfederacji LEWIATAN, a także eksperci Uniwersytetu Śląskiego różnicowali swoje wystąpienia adresując je zarówno do osób zainteresowanych kształtowaniem gospodarki odpadami na terenie gmin, jak i do zainteresowanych budową infrastruktury odpadowej. Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym, z aktywnym uczestnictwem szerokiego grona uczestników oraz prelegentów. Dyskusja ujawniła szereg rozbieżności interpretacyjnych oraz nowych wyzwań czekających samorządy oraz inwestorów w najbliższych miesiącach.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.odpady-konferencja2012.pl. Zapraszamy również na stronę PPPortal.pl, gdzie odnajdą Państwo obszerną relację z Konferencji. ( link )

16 / 02 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zapraszamy na konferencję „Gospodarka odpadami komunalnymi – wyzwania na lata 2012–2013” – Katowice, 15 marca 2012 r.

Tematem konferencji są kluczowe zmiany i wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi oraz przedstawienie perspektyw rozwoju oraz  zagrożeń polskiego rynku gospodarowania odpadami w latach 2012–2013 po nowelizacji ustawy o odpadach oraz ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

13 / 02 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji „Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami” – Stare Jabłonki, 9–10 lutego br.

W dniach 9–10 lutego br. w Starych Jabłonkach koło Ostródy odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz eksperci z dziedziny ochrony środowiska. Kancelarię KSP reprezentowała Jadwiga Sołtysek, która wygłosiła referat na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku na gminy został nałożony szereg obowiązków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym m.in. powinność ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uczestnicy Konferencji omówili założenia nowego systemu gospodarki odpadami, plany inwestycyjne gmin związane z koniecznością ograniczenia ilości odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także wymieli swoje spostrzeżenia i obawy związane z funkcjonowaniem nowych przepisów ustawy.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności