Aktualna pozycja: HomeWydarzenia

Wydarzenia

09 / 09 / 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy - przedłużenie terminu

Kancelaria KSP wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego informuje, że termin na dostarczenie prac magisterskich zatwierdzonych przez Promotora został przedłużony do 30 listopada 2014 r.

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego broniących prac magisterskich w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej w roku akademickim 2013/2014 do wzięcia udziału w konkursie. Przypominany, że NAGRODA GŁÓWNA to miesięczny płatny staż w kancelarii KSP oraz nagroda pieniężna.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Dominika Dudek (e-mail: dominika.dudek@ksplegal.pl, tel.+48 32 731 68 60). Regulamin Konkursu oraz Zgłoszenie Konkursowe są dostępne w pliku.

04 / 08 / 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Prawo i Podatki sierpień 2014

Polecamy Państwu lekturę sierpniowego wydania miesięcznika Prawo i Podatki. Publikujemy w nim 5 artykułów poświęconych transakcjom łańcuchowym oraz sukcesji prawa do odliczenia VAT przy aporcie przedsiębiorstwa (Aleksandra Miklaszewska), obliczaniu dochodu zwolnionego od podatku przez inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych w sytuacji, gdy część produkcji odbywa się poza terenem SSE (Michał Wilk), a także kosztom uzyskania przychodów — Elżbieta Lis i Aleksandra Miklaszewska piszą o podatkowym ujęciu wydatków ponoszonych w związku z udziałem w targach, konferencjach czy innych działaniach promujących towary lub usługi sprzedawane przez podatników, zaś Łukasz Jedynak komentuje wyrok WSA w Gdańsku rozstrzygający o konieczności ujęcia korekty kosztów bezpośrednich (dokonanej po sporządzeniu sprawozdania za dany rok) w kolejnym roku podatkowym. Zapraszamy do lektury!

09 / 04 / 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Jak napisać SIWZ? - przewodnik praktyczny 2014

Przekazujemy Państwu poradnik, poświęcony podstawowym zasadom sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącej kluczowy dokument w procedurze udzielania zamówień publicznych.

 

Jak napisać SIWZ? - przewodnik praktyczny 2014 bazuje nie tylko na obowiązujących przepisach prawa zamówień publicznych oraz na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, ale przede wszystkim na naszym doświadczeniu z zakresu zamówień publicznych, które zdobyliśmy obsługując zamawiających oraz wykonawców. Przewodnik kierujemy przede wszystkim do podmiotów publicznych, zobowiązanych do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawa Zamówień Publicznych jak również do startujących w przetargach wykonawców.

Dzięki długoletniej praktyce wiemy, jakie błędy najczęściej popełniają zamawiający w procedurze udzielania zamówień publicznych. W przewodniku podpowiadamy jak ich uniknąć, a tym samym jak nie narazić się na zaskarżenie SIWZ. Błąd w Specyfikacji i niewyeliminowanie go w odpowiednim momencie może bowiem prowadzić do nieporozumień co do przedmiotu zamówienia, a nawet do unieważnienia procedury przetargowej.

Zapraszamy do lektury.

14 / 05 / 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Nowoczesna Placówka Medyczna, 4 czerwca 2014, Warszawa, Hala Torwar

Zapraszamy za konferencję Finanse w ochronie zdrowia podczas drugiej edycji targów Nowoczesna Placówka Medyczna. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do kadry zarządzającej placówkami medycznymi, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz do lekarzy specjalistów. W trakcie konferencji dotyczącej poprawy efektywności zarządzania finansami w placówkach ochrony zdrowia Marzena Pytlarz, associate z kancelarii KSP, omówi łączenie funduszy Unii Europejskiej z formułą PPP.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Generał bryg. dr hab. n med. Grzegorz Gielerak - Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Dodatkowe informacje, program oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie Organizatora. Serdecznie zapraszamy.

06 / 03 / 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy

Kancelaria KSP wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego broniących prac magisterskich w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej w roku akademickim 2013/2014 do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Dziekana WPiA UŚ. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesyłanie na adres Kancelarii lub osobiste składanie swoich prac zatwierdzonych przez Promotora w siedzibie kancelarii w terminie do 31 lipca 2014 r. Prace należy składać w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD/DVD wraz z podpisanym regulaminem i wypełnionym zgłoszeniem konkursowym dostępnym poniżej w pliku PDF.

NAGRODA GŁÓWNA to miesięczny płatny staż w kancelarii KSP oraz nagroda pieniężna.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Dominika Dudek (e-mail: dominika.dudek@ksplegal.pl).


Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!

Regulamin Konkursu oraz Zgłoszenie Konkursowe w załączniku.

28 / 02 / 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Ogólnopolska VII Opolska Konferencja Podatkowa - 22 - 24 kwietnia 2014 r., Izbicko k/Opola

Zapraszamy na siódmą Ogólnopolską Konferencję Podatkową „Prawo celne i podatek akcyzowy - blaski i cienie 10-ciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej” organizowaną w Izbicku przez Izbę Celną z Opola w dniach 22-24 kwietnia 2014 r. Podczas konferencji Elżbieta Lis wygłosi wykład na temat zwolnień z podatku akcyzowego dla przedsiębiorców będących finalnymi nabywcami gazowymi w przypadku wykorzystywania przez nich wyrobów gazowych w prowadzonej działalności. 


Przedsiębiorców zainteresowanych prawem celnym i podatkiem akcyzowym zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Izby Celnej w Opolu.

28 / 02 / 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

European Forum for Higher Education EFHE: 2 - 4 kwietnia 2014 r., Wrocław

Adwokat Dawid Mielcarski został zaproszony do udziału w charakterze prelegenta w międzynarodowym forum „European Forum for Higher Education EFHE” organizowanym przez ELSA Wrocław oraz Uniwersytet Wrocławski w dniach 2 – 4 kwietnia 2014 r. Forum poświęcone będzie współczesnym problemom edukacji wyższej w Europie. Paneliści dyskutować będą m.in. o powszechności dostępu do uczelni wyższych, współpracy uczelni z pracodawcami, finansowaniu szkolnictwa wyższego oraz działalności studenckich organizacji i stowarzyszeń.

Dodatkowe informacje oraz program dostępne są na stronie internetowej EFHE.

21 / 02 / 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY - Szkolenie, Katowice 21 lutego 2014 r.

Kancelaria KSP wraz z HRNews zaprasza na szkolenie w ramach Akademii HRNews, którego celem jest nabycie umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na dyskryminację i mobbing przez osoby, które zarządzając pracą innych. Szkolenie poprowadzą specjaliści z zakresu prawa pracy Piotr Krupa oraz Dawid Mielcarski.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają także konsekwencje prawne wystąpienia mobbingu w zespole, zasady odpowiedzialności prawnej za mobbing i dyskryminację po stronie pracodawcy oraz rodzaje roszczeń przysługujących pracownikom. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się również z przykładami sytuacji, w których stosowany był mobbing lub nastąpiło naruszenie zasady równego traktowania pracowników oraz skutkami.

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i menedżerów, specjalistów ds. personalnych oraz wszystkich pracowników, którzy są zaangażowani w procesy związane z zarządzaniem. Zapraszamy także osoby, które w firmach tworzą regulacje związane z procesami kadrowymi i podejmują decyzje w tym obszarze.

Dodatkowe informacje, formularz rejestracyjny oraz program dostępne są na stronie internetowej Akademii HRNews. Jest nam miło poinformować, że Organizator zaproponował specjalną zniżkę dla osób, które przy rejestracji wpiszą hasło KSP. Promocyjny koszt udziału w szkoleniu wynosi 450 zł netto (przy zgłoszeniu do 31.01.2014) oraz 550 zł netto (przy zgłoszeniu od 01.02.2014).

Serdecznie zapraszamy.

18 / 02 / 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Polsko-brytyjska dyskusja na temat przyszłości sektora wodno-kanalizacyjnego, 18 lutego 2014, Warszawa

18 lutego br. Tomasz Srokosz weźmie w polsko-brytyjskiej debacie na temat przyszłości w sektorze wodno-kanalizacyjnym. Debata organizowana jest przez Dział Handlowy (UK Trade and Investment) Ambasady Brytyjskiej w Warszawie i odbędzie się w budynku Ambasady przy ul. Kawalerii 12 Celem spotkania jest merytoryczna dyskusja na wysokim szczeblu administracyjnym i biznesowym na temat wyzwań stojących przed tą branżą i możliwości współpracy polsko-brytyjskiej w sektorze wodno-kanalizacyjnym. Do udziału zostali zaproszeni również m.in. Martin Oxley - Szef Działu Handlowego Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, Jakub Gibek - Naczelnik Wydziału, Ministerstwo Środowiska, Ewa Kamieńska - Zastępca Dyrektora, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marcin Wawrzyniak - Ekspert, Instytut PPP, Piotr Komraus - Prezes, Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint sp. z o.o., Marcus Rink - Deputy Director, Drinking Water Inspectorate.

17 / 01 / 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zapraszamy na III Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2014, Warszawa 5 - 6 lutego 2013 r.

Specjaliści z naszej kancelarii, Tomasz Srokosz i Jadwiga Sołtysek, zostali zaproszeni do udziału w III Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2014, które odbędzie się w dniach 5–6 lutego 2014 w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki.

5 lutego 2014 r. podczas III Sesji Forum: „Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami” Tomasz Srokosz wraz z Jadwigą Sołtysek wygłoszą prezentację pt. „PPP i koncesja szansą na innowacyjną gospodarkę odpadami” oraz wezmą udział w debacie dotyczącej finansowania inwestycji w formule PPP. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku PeKaO SA, Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Ochrony Środowiska.

SOSEXPO to wystawy oraz cykl konferencji dotyczących nowych regulacji i rozwiązań prawnych w gospodarce odpadami, tworzenia nowoczesnych systemów selekcji i segregacji odpadów, wymogów UE w zakresie odzysku i recyklingu odpadów oraz konieczność ich dostosowania do polskiej gospodarki odpadami. Program oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie SOSEXPO.

13 / 01 / 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

IP LAW KSP BLOG w konkursie BLOG ROKU 2013

Z przyjemnością informujemy, że IP LAW KSP BLOG bierze udział w konkursie BLOG ROKU 2013 w kategorii „Blogi Firmowe i Profesjonalne”. Mamy nadzieję, że tematy poruszane przez zespół redakcyjny w 2013 roku wzbudziły Państwa zainteresowanie. Zachęcamy do czytania i komentowania wpisów związanych z szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej oraz liczymy na Państwa wsparcie podczas tegorocznej edycji konkursu BLOG ROKU. Szczegółowe zasady i regulamin konkursu są dostępne na stronie organizatora. O kolejnych etapach konkursu będziemy informować na bieżąco

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności