Wydarzenie

26 / 06 / 2015
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Kancelaria KSP rozpoczęła współpracę z PARP

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria KSP w konsorcjum ze Spółką Collect Consulting Sp. z o.o. podpisała umowę z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości  z siedzibą w Warszawie (PARP), której przedmiotem jest doradztwo w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Doradztwo obejmie wszelkiego rodzaju kwestie związane z realizacją projektów PPP, w tym przede wszystkim wsparcie doradcze w kwestiach prawnych, finansowych, ekonomicznych, technicznych, marketingowych/PR na etapie przygotowania projektów PPP.

Odbiorcami usług będą podmioty publiczne lub koncesjodawcy jednocześnie będący laureatami Konkursu 3P Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedsięwzięcia PPP wytypowane do uzyskania doradztwa różnić się będą rodzajem, zakresem oraz wartością. Mając na uwadze cel Konkursu 3P, jakim jest między innymi wykształcenie tzw. dobrych praktyk PPP, lista wyłonionych projektów PPP będzie zróżnicowana – zwłaszcza pod kątem sektorów gospodarki, w których inwestycje będą realizowane. Podyktowane jest to założeniem Zamawiającego, zgodnie z którym wykształcone tą drogą modele współpracy w formule PPP będą mogły zostać adaptowane z odpowiednimi zmianami  w poszczególnych typach projektów PPP.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności