Wydarzenie

03 / 10 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Precedensowe rozstrzygnięcie Urzędu Patentowego RP

Kancelaria reprezentowała Klienta w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak towarowy „Krupnik”, zarejestrowanego na rzecz Destylarni Sobieski S.A.

3 października 2012 r. Urząd Patentowy wydał decyzję unieważniającą wskazane prawo ochronne. Decyzja ta otwiera rynek producentom napojów alkoholowych dając im możliwość produkcji krupniku i oznaczania go nazwą, która dotąd zarezerwowana była wyłącznie dla jednego podmiotu.

W toku postępowania wykazano, że nazwa „Krupnik” jest nazwą rodzajową, powszechnie występującą w języku polskim, funkcjonującą na rynku na długo przed jej zgłoszeniem jako znaku towarowego przez poprzedników prawnych Destylarni. Nazwy „Krupnik” używa się dla oznaczenia rodzaju napoju alkoholowego sporządzanego na bazie wódki, miodu i przypraw korzennych, podawanego zwykle na gorąco. Nazwy rodzajowe nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe, ponieważ wskazują tylko na rodzaj produktu, zamiast odróżniać produkt od produktów innych producentów.

Decyzja UP niewątpliwie ma szansę przywrócić reguły konkurencji na rynku produktów alkoholowych w zakresie produkcji krupniku. Potwierdza ona bowiem prawo uczestników obrotu gospodarczego do swobodnego dostępu do oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów, bezwzględnie zakazując zawłaszczania nazw rodzajowych. Decyzja nie jest prawomocna.

Postępowanie przed Urzędem Patentowym prowadzili Natalia Gaweł, Senior Associate i Tomasz Srokosz, Partner w Kancelarii KSP

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności