Wydarzenie

15 / 10 / 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Rewolucyjna nowelizacja VAT - planowane zmiany od 1 stycznia 2013 r. - Relacja

11 października 2012 r. w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Rewolucyjna nowelizacja VAT — planowane zmiany od 1 stycznia 2013 r.” zorganizowana przez Dział Podatkowy kancelarii KSP Legal&Tax Advice. W konferencji wzięło udział blisko 50 przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na Śląsku.


Doradcy podatkowi z kancelarii KSP zaprezentowali planowane zmiany w opodatkowaniu VAT wynikające z rządowego projektu z 10 sierpnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o VAT, której wejście w życie planowane jest 1 stycznia 2013 r. (niektóre przepisy będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r.). Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Mirosława Kupca, który przedstawił praktykę stosowania prawa wspólnotowego przez organy podatkowe i sądy administracyjne na przykładzie podatków pośrednich.

Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń przedsiębiorców odnośnie do praktyki stosowania przepisów o VAT oraz wpływu planowanych zmian na ich działalność. Okazało się, że projekt budzi wiele obaw związanych w szczególności ze zmianami w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Pewne propozycje ustawodawcy zostały jednak pozytywnie odebrane przez zebranych, np. planowana liberalizacja warunków umożliwiających obniżenie podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane ze zmianami w zakresie fakturowania, nowymi zasadami określania podstawy opodatkowania, jak i nowelizacja przepisów w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.

Kończąca Konferencję dyskusja ujawniła szereg wątpliwości co do interpretacji nowych przepisów oraz wyzwań czekających przedsiębiorców w 2013 roku. Kontrowersje wśród uczestników wzbudziły m.in. kwestie odpowiedzi na pytania o zakres modyfikacji programów księgowo — informatycznych, dokumentowanie momentu dokonania dostawy w przypadku dostaw trwających przez dłuższy okres czasu, zakresu wyłączania wydatków ponoszonych w imieniu i na rzecz osób trzecich z podstawy opodatkowania, jak również nowego warunku posiadania oryginału faktury dla odliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Prowadząca Konferencję Elżbieta Lis, partner w kancelarii KSP podkreśliła, że omówiony zakres zmian stanowi obecnie jedynie projekt nowych przepisów i dopiero ostateczny kształt ustawy zmieniającej oraz wykształcona praktyka ujawnią faktyczny wpływ nowelizacji na rozliczenia podatników. Niemniej podatnicy, dla których wprowadzone zmiany dotyczą głównego przedmiotu działalności (np. podatnicy świadczący usługi, dla których dotychczas obowiązywały szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego) mogą po uchwaleniu nowelizacji, a jeszcze przed jej wejściem w życie, rozważyć złożenie wniosku o wydania indywidualnej interpretacji podatkowej w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem wynikającym ze zmiany przepisów.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności