Wydarzenie

23 / 01 / 2015
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Znaki towarowe - orzeczenie NSA

14 stycznia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Destylarni Sobieski S.A. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. VI SA/Wa 1958/13, utrzymujący w mocy decyzję Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu prawa ochronnego na słowny znak towarowy Krupnik. 

 

Wyrok ma rewolucyjne znaczenie dla podmiotów działających w branży napojów alkoholowych, ale rodzi także wnioski dla innych przedsiębiorców korzystających ze znaków towarowych.  Monopol na znak słowny „Krupnik" posiadała Destylarnia Sobieski S.A. na mocy decyzji Urzędu Patentowego z dnia 9 września 1997 r.  Prowadzone przez prawników KSP - mec. Tomasz Srokosza i mec. Natalię Gaweł przez ponad trzy lata postępowanie wykazało jednak, że decyzja ta była wadliwa. Jak podkreślił NSA, oznaczenie „Krupnik" nie posiada przymiotów pozwalających na uznanie go za znak towarowy.

Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „Krupnik" niewątpliwie ma szansę przywrócić reguły konkurencji na rynku produktów alkoholowych, stanowi także sygnał, potwierdzający prawo uczestników obrotu gospodarczego do swobodnego dostępu do oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów, bezwzględnie zakazując zawłaszczania nazw rodzajowych.

Wyrok NSA w pełni wkomponowuje się w dotychczasową linię orzeczniczą polskich sądów administracyjnych dotyczącą zdolności odróżniającej znaków towarowych oraz ETS.  Mając na uwadze, że w składzie orzekającym rozpoznającym sprawę „Krupniku" zasiadała Pani Profesor Joanna Sieńczyło - Chlabicz, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej, rozstrzygnięcie to zapewne zyska również aprobatę innych przedstawicieli doktryny.

sygn. II GSK 1815/14

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności