Aktualna pozycja: HomeZespół Dawid Mielcarski

Dawid Mielcarski

adwokat

Specjalizuje się w zakresie prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, prawa spółek oraz procesów sądowych. W obszarze jego praktyki znajduje się także prawo pracy. • jako członek Zespołu ds. Nieruchomości doradza krajowym i zagranicznym inwestorom w transakcjach nabycia, zbycia, rozbudowy, najmu nieruchomości jak również w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomościami oraz rozliczeń z najemcami,

 • posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu międzynarodowych kontraktów handlowych oraz porozumień, w tym umów dotyczących prac projektowych, inżynieryjnych i wykończeniowych oraz umów dotyczących realizacji procesów budowlanych,

 • prowadzi bieżące doradztwo korporacyjne oraz doradza przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek w ramach procesów restrukturyzacji grup kapitałowych czy holdingów w tym dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego,

 • zajmuje się kompleksową obsługą prawną grupy przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami, biorąc udział również w przygotowaniu inwestycji w postaci składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zarówno przygotowując i negocjując umowy, jak i biorąc udział w postępowaniach administracyjnych,

 • reprezentuje klientów z branży odpadowej, developerskiej, hutniczej, automotive podczas licznych procesów sądowych, w postępowaniach administracyjnych jak również sądowo-administracyjnych,

 • doradza klientom w ramach inwestycji infrastrukturalnych, dotyczących w szczególności budowy i rozbudowy instalacji oraz zakładów produkcyjnych, jak również opracowuje strategie postępowania wobec inwestycji prowadzonych przez podmioty trzecie, w tym podmioty publiczne,

 • skutecznie doradzał klientom w postępowaniach o zapłatę kar umownych liczonych na setki tysięcy złotych, doprowadzając do prawomocnego oddalenia roszczeń,

 • autor publikacji z zakresu prawa nieruchomości, handlowego, administracyjnego oraz prawa pracy,

 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach,

 • miłośnik wycieczek górskich i rowerowych oraz pasjonat historii Wrocławia.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności