Aktualna pozycja: HomeZespół Tomasz Srokosz

Tomasz Srokosz

partner

Radca prawny. Doktor prawa, specjalista w zakresie sporów sądowych i arbitrażowych, prawa ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także zamówień publicznych.  

 

 • doradza przy przygotowaniu modeli prowadzenia gospodarki komunalnej (wodno – ściekowej, odpadowej, utrzymania czystości) z uwzględnieniem aspektów środowiskowych zarówno dla samorządów jak i inwestorów prywatnych; jednym z głównych klientów z tego zakresu jest międzynarodowa korporacja zajmująca się gospodarką odpadami komunalnymi;
 • pełnomocnik klientów m.in. w sporach w zakresie obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą, sądami arbitrażowymi– do najistotniejszych sporów arbitrażowych zalicza reprezentowanie międzynarodowej korporacji budowlanej w wygranym sporze z jednym ze śląskich miast w projekcie wartym 24 mln Euro;
 • reprezentuje inwestorów prywatnych w relacjach z gminami w zakresie powierzenia im zadań komunalnych;
 • doradza podmiotom publicznym, partnerom prywatnym, koncesjonariuszom, przy zawieraniu umów PPP, do największych projektów należy doradzanie miastu Sopot przy wyborze partnera prywatnego dla budowy dworca kolejowego i rewitalizacji terenów przydworcowych (projekt wart ok. 200 mln PLN);
 • doradca inwestorów krajowych oraz zagranicznych m.in. w zakresie projektów typu „greenfield” realizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych;
 • autor publikacji, dotyczących gospodarki komunalnej, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji;
 • prelegent oraz uczestnik konferencji poświęconych m.in. problemom PPP, gospodarki komunalnej, badania spółek handlowych oraz obrotu papierami wartościowymi;
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • doktor nauk prawnych (od 2016 r. – rozprawa doktorska poświęcona koncesji komunalnej);
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach;
 • zapalony podróżnik i fotograf.
© 2016 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności