Aktualna pozycja: HomeZespół Tomasz Srokosz

Tomasz Srokosz

partner

Radca prawny. Doktor prawa, specjalista w zakresie sporów sądowych i arbitrażowych, prawa ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także zamówień publicznych.  • doradza przy przygotowaniu modeli prowadzenia gospodarki komunalnej (wodno – ściekowej, odpadowej, utrzymania czystości) z uwzględnieniem aspektów środowiskowych zarówno dla samorządów jak i inwestorów prywatnych; jednym z głównych klientów z tego zakresu jest międzynarodowa korporacja zajmująca się gospodarką odpadami komunalnymi,

  • doradza podmiotom publicznym, partnerom prywatnym, koncesjonariuszom, przy zawieraniu umów PPP, do największych projektów należy doradzanie miastu Sopot przy wyborze partnera prywatnego dla budowy dworca kolejowego i rewitalizacji terenów przydworcowych,

  • pełnomocnik klientów w zakresie obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą, sądami arbitrażowymi– do najistotniejszych sporów arbitrażowych zalicza reprezentowanie międzynarodowej korporacji budowlanej w wygranym sporze z jednym ze śląskich miast w projekcie wartym 24 mln Euro oraz reprezentowanie miasta Sopot w procesie inwestycyjnym oraz sporze o wartości 200 mln PLN,

  • autor publikacji, dotyczących gospodarki komunalnej, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji,

  • prelegent oraz uczestnik konferencji poświęconych m.in. problemom PPP, gospodarki komunalnej, prawa wodnego i zamówień publicznych,

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,

  • doktor nauk prawnych (od 2016 r. – rozprawa doktorska poświęcona koncesji komunalnej),

  • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach,

  • podróżnik, fotograf i żeglarz

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności