Aktualna pozycja: HomeZespół Kamil Kozioł

Kamil Kozioł

starszy prawnik

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wewnętrznych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym polityk i procedur, a także umów handlowych oraz pism procesowych. • doradza w kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, przeprowadza audyty pod względem wymagań RODO, analizuje dokumentacje i przygotowuje raporty z audytu, na podstawie których doradza w kwestii wdrożenia systemu ochrony danych osobowych,

 • tworzy „szytą na miarę” dokumentację zgodną z Rozporządzeniem RODO, w tym m. in.: politykę ochrony danych osobowych, instrukcję bezpieczeństwa systemów IT, politykę prywatności dla użytkowników usług internetowych, jak również zawiadomienia, klauzule informacyjne i projekty zgód oraz oświadczeń dotyczących przetwarzania danych,

 • kompleksowo przygotowuje klientów do stosowania przepisów RODO, w tym w zakresie reagowania na incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych oraz wnioski dotyczące realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych (np. prawo dostępu, prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprostowania),

 • negocjuje, przygotowuje oraz opiniuje umowy i klauzule umowne związane z przetwarzaniem danych osobowych,

 • doradza w przypadkach naruszeń oraz incydentów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych (tzw. „wycieki” danych i zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego) oraz w kwestiach ochrony danych w trakcie prowadzonych wewnętrznie postępowań (np. FCPA, audyty z zakresu prawa konkurencji),

 • prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, RODO oraz bezpieczeństwa informacji dla członków zarządu, menadżerów oraz pracowników przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz urzędów,

 • pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych,

 • zajmuje się także prawem pracy, opracowuje umowy o pracę, regulaminy zakładowe regulujące stosunek pracy oraz prawa pracownicze, reprezentuje klientów przed Państwową Inspekcją Pracy, prowadzi szkolenia z prawa pracy,

 • posiada doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej oraz rejestracji znaków towarowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),

 • zajmuje się doradztwem gospodarczym - wchodził w skład zespołu, który przeprowadził jedną z największych restrukturyzacji ostatnich lat w województwie śląskim,

 • obsługuje spółki akcyjne notowane na GPW, a także doradza organizacjom typu non-profit, ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), których jest też aktywnym działaczem

 • posiada szerokie doświadczenie w zakresie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających,

 • reprezentuje klientów na salach rozpraw w postępowaniach cywilnych, a także w negocjacjach ugód z przeciwnikami procesowymi,

 • interesuje się kwestią odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane przez pojazdy autonomiczne i Sztuczną Inteligencję (SI),

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • autor wielu publikacji z zakresu prawa nowych technologii i RODO, współautor publikacji RODO – Przewodnik Praktyczny dla Przedsiębiorców,

 • pasjonat nowych technologii  - Internetu Rzeczy i wszystkiego z przedrostkiem „smart”, w wolnych chwilach zajmuje się strzelectwem sportowym i lataniem dronami.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności