Aktualna pozycja: HomeZespół Szymon Chyra

Szymon Chyra

starszy prawnik

Specjalizuje się w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT. Doradza klientom także w zakresie rozwiązań związanych z podatkami dochodowymi.  • doradza w kwestiach związanych z podatkiem akcyzowym, posiada doświadczenie w zakresie ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego dla podmiotów z branży i paliwowej, w tym w postępowaniach o zwrot akcyzy od wyrobów olejów smarowych,

  • doradza w zakresie podatku CIT, w tym przygotowuje wnioski o interpretację podatkową przepisów podatkowych oraz uczestniczy przy przeglądach podatkowych pod kątem identyfikacji ryzyka podatkowego oraz możliwości optymalizacji,

  • posiada doświadczenie w projektach dotyczących cen trans­fe­ro­wych w trans­ak­cjach po­mię­dzy pod­mio­ta­mi po­wią­za­ny­mi, w tym w przygotowaniu dokumentacji podatkowych i analiz benchmarkingowych,

  • udziela porad w dotyczących opty­ma­li­za­cji podat­ko­wej pro­ce­sów restrukturyzacyjnych spółek handlowych oraz specjalizuje się w sprawach dotyczących wyboru efektywnej podatkowo formy działalności, jak również opracowuje optymalne podatkowo struktury w transakcjach międzynarodowych,

  • prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach dotyczących prawa podatkowego i prawa bankowego,

  • autor licznych publikacji podatkowych oraz glosy do wyroku NSA z 17 czerwca 2016 r. (I GSK / 1714/14) opublikowanej na łamach Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego,

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim, gdzie obronił pracę magisterską dotyczącą zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego uiszczonego w związku ze sprzedażą energii elektrycznej,

  • pasjonat piłki nożnej, miłośnik literatury XX w.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności