Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zmiany w prawie pracy w 2019 roku

Rok 2019 będzie dla pracodawców gorącym okresem.  Stoi bowiem przed nimi spore wyzwanie, polegające na dostosowaniu się nie tylko do licznych zmian w prawie pracy, ale również do zupełnie nowych, nieznanych wcześniej rozwiązań.  Poniżej przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych, zbliżających się zmian.

 

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i zmiana zakresu tej dokumentacji

 

Istotne zmiany dotyczą sposobu i okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.  Od stycznia 2019 r. pracodawcy co do zasady będą mieli obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

 

Jednak najważniejszą nowością jest rozszerzenie katalogu dokumentów, które należy przechowywać.  Powoduje to, że główny cel nowych przepisów czyli skrócenie przechowywania dokumentacji skutkować będzie tak naprawdę koniecznością przechowywania przez 10 lat dokumentów, których dotychczas w ogóle się nie gromadziło, bądź okres ich przechowywania wynosił jedynie 3 lata.  Ponadto, pracodawcy będą musieli wypełniać liczne obowiązki informacyjne wobec pracowników, związane z dotyczącą ich dokumentacją.

 

Możliwe będzie również „przejście” na elektroniczną formę prowadzenia dokumentacji.  Dodatkowo, zmianie ulegnie zawartość akt osobowych pracowników – zamiast dotychczasowych trzech, akta zostaną podzielone na cztery części.

 

Więcej informacji na ten temat znajdą państwo w naszym wpisie: Dokumentacja pracownicza po nowemu. 

 

Wypłata wynagrodzenia na konto pracownika

 

Modyfikacji ulegają również pewne drobniejsze kwestie, w szczególności sposób dokonywania wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.  Do tej pory podstawową formą wynikającą z przepisów była wypłata wynagrodzenia do rąk własnych, a na konto pracownika jedynie wówczas, gdy wskazano to w regulaminie pracy.  Rozwiązanie to nie przystawało jednak do realiów gospodarczych.  Od 1 stycznia 2019 r. zasadą stanie się wypłacenie wynagrodzenia przelewem na konto bankowe pracownika.  W związku z tym, dostosowano również inne przepisy m.in. dotyczące danych osobowych pracownika – pracodawca będzie miał teraz prawo żądać od pracownika numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę do rąk własnych.  Jest to istotna zmiana również z punku widzenia RODO, ponieważ uprawnia pracodawcę do zbierania i przetwarzania kolejnej kategorii danych osobowych.

 

Ponadto pracodawca w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy będzie miał obowiązek poinformowania swoich pracowników o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę lub złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

 

Związki zawodowe nie tylko dla pracowników

 

1 stycznia 2019 r. wejdzie również w życie znowelizowana ustawa o związkach zawodowych, która umożliwia tworzenie i wstępowanie do związków zawodowych osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę.  Obecnie trudno przewidzieć jak bardzo wzrośnie poziom uzwiązkowienia w zakładach pracy oraz czy faktycznie związki będą korzystały z nowych uprawnień.  Faktem jest jednak, że pracodawcy staną w obliczu nowej rzeczywistości, a współpraca ze związkami (niekiedy trudna) może stanowić jeszcze większe niż dotychczas wyzwanie.  Z drugiej strony, pracodawcy również otrzymują istotne narzędzie, jakim jest możliwość weryfikowania faktycznej liczebności jego członków.  Ten temat szczegółowo omówiony został przez nas we wpisie: Związki zawodowe nie tylko dla pracowników. 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Jedną z najistotniejszych nowości w roku 2019 będą Pracownicze Plany Kapitałowe.  Chodzi o zobowiązanie pracodawców do udziału w systematycznym oszczędzaniu przez pracowników środków finansowych z przeznaczeniem na ich późniejszą wypłatę (przede wszystkim – „uzupełnienie” emerytury).  Udział w PPK dla pracowników jest co do zasady dobrowolny, natomiast pracodawcy będą mieli obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie oraz umowę o prowadzenie PPK dla konkretnego pracownika, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę, która – zgodnie z ustawą – może oszczędzać poprzez PPK.  Szerzej na ten temat pisaliśmy we wpisie z 4 października 2018 r.: Wszyscy będziemy oszczędzać. O pracowniczych planach kapitałowych.

 

Jak widać, w niedalekiej przyszłości czeka nas bardzo wiele zmian w prawie pracy.  Mamy nadzieję, że uda się Państwu pokonać wszystkie ewentualne trudności, a rok 2019 okaże się pasmem sukcesów, czego serdecznie życzymy.  

 

Szczęśliwego Nowego Roku!

 

Fot. Clker-Free-Images

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności